Truyền thông Trợ giúp pháp lý ở vùng biên giới Tây Giang

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-TGPL ngày 12/6/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, từ ngày 13/8 đến ngày 16/8/2023, Trung tâm TGPL tỉnh phối hợp với UBND các xã A Vương, xã Dang tổ chức truyền thông ở cơ sở về TGPL theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là QĐ 90) phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2023

Về tham dự buổi truyền thông về TGPL theo QĐ số 90/QĐ-TTg có đồng chí Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Trung tâm TGPL, các Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên của Trung tâm TGPL tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo UBND xã A Vương, xã Dang, huyện Tây Giang và 60 đại biểu về tham dự buổi truyền thông là đối thụ hưởng chính sách trên địa bàn.

Buổi truyền thông đã nghe báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản về pháp luật TGPL như: Luật TGPL năm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và các văn bản của Bộ Tư pháp liên quan đến hoạt động TGPL; Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022; Chuyên đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 

Đồng thời ban tổ chức nêu các câu hỏi tình huống pháp luật, mời các đại biểu tham gia trả lời, trên cơ sở quy định của pháp luật, bằng việc tiếp cận những kiến thức pháp luật trên, người dân tham dự buổi truyền thông áp dụng vào thực tiễn để giải quyết tình huống, mọi người cùng thảo luận, được ban tổ chức tặng quà cho những câu trả lời đúng, qua đó thể hiện được sự chủ động của người thụ hưởng chính sách, họ tự giải quyết được những vướng mắc pháp luật ở cơ sở. Đây là phương pháp mới trong quá trình thực hiện truyền thông ở cơ sở theo QĐ số 90/QĐ-TTg. 

Nhân dịp này, với mục tiêu cao cả thực hiện các chính sách pháp luật, chương trình giảm nghèo, lồng ghép công tác TGPL gắn với các hoạt động công đoàn TGPL hướng về người nghèo năm 2023, Lãnh đạo Trung tâm TGPL đã phối hợp cùng Tổ Công đoàn TGPL trao tặng 22 bao gạo cho 22 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã A Vương và xã Dang, huyện Tây Giang. Tổng trị giá cho các suất quà là gần 5.000.000 đồng, đây là nguồn tài chính kêu gọi từ các Văn phòng Luật sư, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các CBCCVC Trung tâm để thực hiện công tác thiện nguyện, tăng cường gắn kết hoạt động TGPL, nâng cao hiệu quả truyền thông TGPL ở cơ sở.