Bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Văn Đào giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam

Chiều ngày 07/8/2023, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tư pháp tổ chức họp công bố Quyết định bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Văn Đào giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp đối với đồng chí Đặng Văn Đào, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

Thay mặt Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở, đồng chí Bùi Xuân Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở và đồng chí Trương Bốn - Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Đào.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Đặng Văn Đào cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp đã tiếp tục tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình để cùng tập thể Lãnh đạo Sở, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Tin liên quan