Sở Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-STP ngày 14/4/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, chiều ngày 23/5/2023, Hội đồng Thẩm định do ông Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận. Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận là tổ chức đấu giá thứ hai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nộp hồ sơ đề nghị thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Quang cảnh cuộc Họp Hội đồng thẩm định 

Bà Phan Thị Bích Thuận, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận giới thiệu nhân viên Ông Phan Thắng trình bày nội dung Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Các thành viên Hội đồng Thẩm định đã trao đổi, nhận xét, đưa ra các yêu cầu để tổ chức đấu giá tài sản hoàn thiện lại Đề án trên cơ sở góp ý của thành viên Hội đồng. Ông Đặng Văn Đào – Chủ tịch Hội đồng đưa ra kết luận: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận sau khi hoàn thiện lại Đề án, gửi bộ phận chuyên môn của Sở Tư pháp để xem xét trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ.

Tin liên quan