Họp trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng

Sáng ngày 13/5/2023, tại phòng họp Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Đào chủ trì cuộc họp với Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh, Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh để trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động công chứng và định hướng, triển khai một số công việc trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh, Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên.

Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Ly Dung – Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp báo cáo tình hình hoạt động công chứng năm 2022 trên địa bàn tỉnh, những hạn chế qua công tác thanh tra, kiểm tra trong 06 tháng đầu năm 2023 như: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động nhưng chưa thực hiện việc đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo quy định tại Điều 26 Luật công chứng; Thu phí công chứng và thù lao công chứng chưa đúng quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chưa khai thác, sử dụng thông tin tra cứu từ cơ sở dữ liệu công chứng để phục vụ cho việc công chứng các hợp đồng, giao dịch; Chưa niêm yết đầy đủ thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, thù lao công chứng và các chi phí khác tại trụ sở; chưa niêm yết công khai danh sách cộng tác viên phiên dịch tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và chưa thông báo bằng văn bản danh sách cộng tác viên phiên dịch của mình cho Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 01/2021/TT-BTP; ….

Các công chứng viên tham gia ý kiến, trình bày những vướng mắc, khó khăn và trao đổi trong quá trình hoạt động công chứng. Thông qua cuộc họp này, nhằm giúp các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên nghiêm túc kiểm điểm, rà soát, tự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, chấm dứt các hành vi sai phạm để hoạt động công chứng ngày càng có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của người dân. 

Tin liên quan