Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Sáng nay, ngày 28/4/2023 tại Hội trường số 02, Hội đồng PBGDPL huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 cho hơn 115 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ huyện đến xã và công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Công an, Quân sự, Công chức địa chính – Xây dựng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Trương Thị Phượng –Chánh Thanh Tra -Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Văn Bảy -Phó Thanh Tra Sở Tư pháp và lãnh đạo chuyên viên Phòng Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Văn Quang- Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Phượng Chánh Thanh Tra Sở Tư pháp báo cáo một số nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý Vi phạm hành chính và tập huấn nghiệp vụ về triển khai thực hiện Nghị định 118/2021/NĐ-CP, một số vấn đề về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Một số biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ.

Thông qua Hội nghị này, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt, vận dụng tốt hơn các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính, nâng cao chất lượng, kỹ năng giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính và đề xuất các giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về những vướng mắc thực tế phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đưa ra các giải pháp khắc phục, hạn chế sai sót, tránh khiếu kiện trong thực tiễn công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Đồng thời nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan trên địa bàn huyện Đại Lộc đạt hiệu quả cao nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tin liên quan