Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tư pháp

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2023, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Tư pháp về cải cách hành chính trong một số lĩnh vực giai đoạn 2020 – 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thực hiện giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp: lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, chứng thực và hộ tịch. Về phía Đoàn Giám sát có đồng chí Hà Đức Tiến – Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát và thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 30/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về phía Sở Tư pháp có đồng chí Đặng Văn Đào – Giám đóc Sở, đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp.

Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp đã báo cáo các nội dung theo Kế hoạch số 17/KH-ĐGS ngày 30/3/2023 của Đoàn Giám sát. Theo báo cáo, Sở Tư pháp đã triển đầy đủ, có hiệu quả đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giám sát. Sở Tư pháp hiện đang quản lý 115 TTHC cấp tỉnh, 33 TTHC cấp huyện và 44 TTHC cấp xã. Thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 100 TTHC. Cung cấp 92 dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện chuyển giao cho nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ năm 2021. Tại cấp huyện thì 100% TTHC thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Sở Tư pháp hiện có 21 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, đã ủy quyền 18 TTHC (thuộc lĩnh vực công chứng, giám định tư pháp, thừa phát lại, nuôi con nuôi), chưa ủy quyền 03 TTHC (thuộc lĩnh vực quốc tịch). Triển khai thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính tại 18 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện đối với 01 thủ tục hành chính có hồ sơ phát sinh nhiều nhất của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp đã quyết liệt chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Do vậy, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước, đúng hạn luôn đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ngày càng tăng (năm 2022: 80%, quý I năm 2023: 100% tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận)….

Thành viên Đoàn Giám sát cũng đã chất vấn các nội dung có liên quan đến việc triển khai cải cách thủ tục hành chính của Sở Tư pháp. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Tư pháp cũng đã giải trình một số nội dung có liên quan. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Đức Tiến – Trưởng Đoàn Giám sát đánh giá rất cao kết quả trong 03 năm qua của Sở Tư pháp, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp. Đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức trong thời gian tới./.

Tin liên quan