Phòng Tư pháp Duy Xuyên tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Sáng ngày 20/4/2023, Phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho lãnh đạo, UBND; công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức Văn phòng - Thống kê 14 xã, thị trấn tại Hội trường UBND huyện .