Sở Tư pháp Quảng Nam trao Quyết định cho các cá nhân trúng tuyển viên chức

Ngày 03/4/2023, Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức công bố và trao Quyết định tuyển dụng viên chức cho 04 thí sinh đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 (Chuyên viên chuyên trách hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và tại các địa bàn huyện Thăng Bình, huyện Phước Sơn). Tham dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở cùng đồng chí Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và 04 viên chức mới tuyển dụng.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Hạ, Chánh Văn phòng Sở lần lượt công bố 04 Quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp về việc tuyển dụng viên chức. Các viên chức được phân công công tác tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước kể từ ngày 01/4/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tư pháp – đồng chí Đặng Văn Đào chúc mừng 04 viên chức đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022; giới thiệu đến tất cả các cá nhân vừa trúng tuyển về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp đồng thời để bảo đảm các viên chức mới được tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phân công hướng dẫn tập sự, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các viên chức hoàn thành tốt chức trách được giao.

Tin liên quan