Tiên Phước tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Chiều ngày 14/3, UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đồng chí Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và các hội, đoàn thể, trưởng thôn, các đơn vị trường học, doanh nghiệp, HTX tại 15 điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý phản biện nhiều nội dung đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); có gần 30 ý kiến tại các điểm cầu và tại Hội nghị của các đại biểu tham gia góp ý trực tiếp vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), các ý kiến góp ý tập trung vào 9 nhóm vấn đề chính như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các tổ chức, đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức phù hợp, trách nhiệm và hiệu quả nhất, bảo đảm tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra, để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Báo cáo kịp thời về UBND huyện qua Phòng Tài nguyên - Môi trường; giao phòng Tài nguyên - Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng báo cáo chung của toàn huyện về lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường kịp thời, đúng tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra, để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có chất lượng, hiệu quả.

Tin liên quan