Nam Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 727/UBND-KTN ngày 14/02/2023 - sáng ngày 07/3/2023, UBND huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, với tổng số gần 60 đại biểu tham gia. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; thường trực UBND huyện; thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Đồng chí Nguyễn Đăng Chương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị.