Nam Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 727/UBND-KTN ngày 14/02/2023 - sáng ngày 07/3/2023, UBND huyện Nam Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, với tổng số gần 60 đại biểu tham gia. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy; thường trực UBND huyện; thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Đồng chí Nguyễn Đăng Chương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị đã quán triệt mục đích, yêu cầu, tóm tắt một số nội dung trọng tâm đề nghị tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). 

Hội nghị đã nghe các đại biểu tham gia góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với các nội dung trọng tâm nhất về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính, thông tin dữ liệu đất đai; cơ chế chính sách, tài chính giá đất; về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát quyền lực; về hộ gia đình sử dụng đất. Trong đó, nhiều đại biểu quan tâm đến các nội dung thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi thu hồi đất. Đề nghị việc bồi thường đất nơi ở mới phải tương đồng với nơi ở cũ hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể; trong quá trình thu hồi đất cần có nội dung lấy ý kiến Nhân dân nhằm đảm bảo dân chủ và phù hợp với phong tục, tập quán

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Chương – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau Hội nghị, các cơ quan, tổ chức tiếp tục tổ chức cho cán bộ, người lao động của các cơ quan, đơn vị tiếp cận và đóng góp ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bằng hình thức phù hợp, trách nhiệm và hiệu quả nhất, bảo đảm tiến độ và thời gian theo kế hoạch đề ra, góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức, Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi và thi hành Luật Đất đai. Đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến; UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện tiếp tục tổ chức cho hội viên, đoàn viên tham gia ý kiến, tổng hợp về huyện và ngành dọc đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả.

Tin liên quan