Huyện Núi Thành tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 09/02/2023, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có các đại biểu là đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện; đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND Huyện; lãnh đạo và công chức Phòng Tư pháp; đại điện Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 03 tỉnh Quảng Nam tại huyện Núi Thành; Chủ tịch UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch 17 xã, thị trấn; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng. Ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quảng cảnh Hội nghị

Năm 2022 là năm thành công của toàn ngành Tư pháp huyện Núi Thành. Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam và UBND huyện; sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp huyện Núi Thành được Sở Tư pháp đánh giá dẫn đầu Cụm thi đua đồng bằng, được UBND huyện đề nghị tặng cơ thi đua của UBND tỉnh.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2022, biểu dương kết quả đạt được đồng thời nêu lên những mặt còn hạn chế trong các lĩnh vực công tác. Nhiều nội dung được trao đổi như: Khó khăn trong công tác hộ tịch khi bỏ sổ hộ khẩu; biểu mẫu trong phần mềm chứng thực xuất ra không đúng với Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp; cùng một nội dung nhưng có quá nhiều phần mềm chưa được tích hợp gây áp lực công việc cho công chức các địa phương, không đúng với tinh thần cải cách hành chính đưa ra…

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Dịp này, UBND huyện Núi Thành cũng đã công bố Quyết định và trao thưởng cho 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2022./.

Tin liên quan