Không được từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch khi người dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nơi cư trú

Ngày 21/12/2022, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực- Bộ Tư pháp ban hành công văn số 1193/HTQTCT-HT triển khai thi hành Luật Cư trú, theo đó Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực yêu cầu các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động sử dụng một trong các phương thức theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 để kiểm tra thông tin nơi cư trú của công dân, không yêu cầu công dân nộp/xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú khi giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch.

Trên cơ sở đó, ngày 27/12/2022 Sở Tư pháp đã ban hành công văn số 3076/STP-HCTP yêu cầu các Phòng Tư pháp, UBND cấp xã kể từ ngày 01/01/2023 chủ động áp dụng một hoặc nhiều phương thức trong số 07phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện yêu cầu đăng ký hộ tịch được Bộ Công an hướng dẫn, như sau:

  1. Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.
  2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chip
  3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD
  4. Người thực hiện thủ tục hành chính tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư theo hướng dẫn để sử dụng.
  5. Sử dụng ứng dụng VneID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử.
  6. Sử dụng Giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan Công an cấp.
  7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các cơ quan đăng ký hộ tịch không được từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch khi người dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nơi cư trú của mình./.

Tin liên quan