Quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Quảng Nam

Quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chứng thực tỉnh Quảng Nam

Tải file Quyết định: 210-QĐ.pdf

Tin liên quan