Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tổng kết công tác năm 2022 – Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 23/12/2022, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh, Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 – Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Nam và đại diện các ngành là thành viên: Công An, TAND, VKSND tỉnh, Sở Tài Chính, Bộ đội biên phòng tỉnh, Trung tâm TGPL, Phòng Bổ trợ Tư pháp, và một số Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên của Trung tâm TGPL tỉnh tham dự đông đủ.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022. Theo đó, năm 2022 công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng đã đạt được những kết quả nhất định, đã có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL, Trung tâm đã thụ lý, ra quyết định phân công người thực hiện TGPL cho 259 lượt người được TGPL với 259 vụ việc, trong đó lĩnh vực Hình sự 194 vụ việc, Dân sự 53 vụ việc, Hành chính 12 vụ việc; số vụ việc do các cơ quan tiến hành tố tụng thông báo, giới thiệu đến Trung tâm TGPL 79 vụ việc.      Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như việc gửi bản án cũng như các văn bản tố tụng của một số cơ quan tiến hành tố tụng chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời gây khó khăn trong việc thẩm định, đánh giá chất lượng, lưu trữ hồ sơ vụ việc TGPL; một số việc thực hiện TGPL trong tố tụng hình sự chưa được giới thiệu, cử người tham gia bào chữa, bảo vệ ngay từ giai đoạn tạm giữ…; Số lượng người được TGPL còn ít so với số đối tượng được TGPL đã đưa ra xét xử trên địa bàn…

Đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2022, những ý kiến đề xuất của các thành viên Hội đồng liên ngành về TGPL trong tố tụng cần được tiếp thu, hoàn chỉnh để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Trung tâm TGPL, các cơ quan liên quan, thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc cần tăng cường phối hợp nhiều hơn nữa về TGPL trong hoạt động tố tụng trong năm 2023 bằng những nội dung thiết thực như tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật TGPL, các văn bản hướng dẫn liên quan và Thông tư liên tịch số10; tăng cường phối hợp, kết nối giữa các thành viên như Điều tra viên, Kiểm sát viên, Trợ giúp viên, Thẩm phán, Thư ký; thực hiện kiểm tra định kỳ cơ quan tiến hành tố tụng về công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng ở địa phương; đảm bảo các mẫu đơn, tờ gấp và các tài liệu liên quan về TGPL cho các cơ quan tiến hành tố tụng.

Với kết quả hoạt động Hội đồng phối hợp liên hành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Nam năm 2022 đã đạt được khá toàn diện, đáp ứng được yêu cầu của công tác TGPL đặt ra trong tình hình mới. Yêu cầu Trung tâm TGPL, cơ quan giúp việc cho Hội đồng, các thành viên của Hội đồng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề xuất những giải pháp phù hợp, để công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Tin liên quan