Sở Tư pháp phát hành Tờ gấp hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Nhằm hướng dẫn công dân thực hiện yêu cầu đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) bằng hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành 14.000 Tờ gấp "Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công" cấp phát cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Nam và 18 Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về LLTP cũng như các lĩnh vực khác có liên quan.

Nội dung Tờ gấp đã hướng dẫn cụ thể về cách thức, quy trình thực hiện đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên các Cổng dịch vụ công; đồng thời hướng dẫn về việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Tờ gấp còn đưa ra một số nội dung lưu ý quan trọng trong việc yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến, các điều kiện cần thiết khi đăng ký tài khoản dịch vụ công, việc thanh toán phí... và cung cấp Số điện thoại liên hệ trong trường hợp công dân cần giải đáp thắc mắc có liên quan.

Thông qua việc phát hành rộng rãi Tờ gấp "Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công", công dân có yêu cầu cấp Phiếu LLTP sẽ có thể tự thực hiện được bằng hình thức trực tuyến mà không phải liên hệ trực tiếp hoặc đi lại nhiều lần; hỗ trợ cho công chức tiếp nhận hồ sơ trong công tác hướng dẫn người dân thực hiện yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP, qua đó tiết kiệm thời gian giải quyết, đi lại và chi phí cho công dân, góp phần nâng cao tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của tỉnh Quảng Nam.

Xem file Tờ gấp tại đây

Tin liên quan