Công ty đấu giá tài chính và giá cả Quảng Nam là đơn vị đầu tiên của tỉnh đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động hành nghề đấu giá trong tình hình mới, tiếp cận với xu thế phát triển của thế giới và chấm dứt tình trạng vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản, hướng tới một thị trường đấu giá công khai, minh bạch, Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam đã xây dựng và trình Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam từ ngày 04/5/2022. Sở Tư pháp đã thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến tại Quyết định số 103/QĐ-STP ngày 23/5/2022 với thành phần gồm Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện Phòng Bổ trợ tư pháp, Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản Quảng Nam, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin của Sở Tư pháp và đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Qua 02 phiên họp thẩm định, theo các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam đã hoàn thiện Đề án và Trang thông tin điện tử về đấu giá trực tuyến.

Quang cảnh phiên họp của Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Ngày 10/8/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 147/QĐ-STP Phê duyệt Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến. Theo đó, Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam đã trở thành tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đầu tiên trên địa bàn tỉnh, tổ chức thứ 8 trên cả nước và tỉnh Quảng Nam là tỉnh thứ 4 trên cả nước có tổ chức đấu giá đủ điều kiện thực hiện hình thức thức đấu giá trực tuyến.

Đấu giá trực tuyến là một hình thức mang lại nhiều ưu điểm với toàn bộ trình tự, thủ tục đấu giá đều được thực hiện qua Internet. Đây là hình thức được nhiều nước trên thế giới áp dụng, đem lại hiệu quả cao, hạn chế các tiêu cực trong hoạt động đấu giá như thông đồng, dìm giá, nhất là trong bối cảnh 90% tài sản đấu giá ở nước ta là tài sản Nhà nước. Việc phê duyệt điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đối với Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam chính là bước khởi đầu để đưa hoạt động đấu giá tài sản tỉnh nhà tiến tới hướng chuyên nghiệp, phù hợp với bối cảnh đất nước đang coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử và nền kinh tế số ở Việt Nam.

Với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT cùng xu hướng toàn cầu hóa, đấu giá trực tuyến sẽ mở ra một trang mới, hướng tới những cuộc đấu giá không bị giới hạn về thời gian, không gian và vị trí địa lý. Người tham gia đấu giá dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ cần có máy tính hoặc thiết bị thông minh kết nối mạng internet là có thể đăng ký tham gia không chỉ một mà nhiều cuộc đấu giá cùng một lúc, điều này được kỳ vọng tạo ra thị trường mua bán công khai, minh bạch những vẫn đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng.

Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam có địa chỉ https://taichinhqnamqtc.vn/

Tin liên quan