Huyện Núi Thành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại 5 xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện Núi Thành về kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2022; UBND huyện Núi Thành đã thành lập Đoàn và tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (đợt 01/2022) tại 5 xã, thị trấn: Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Thạnh, Tam Hòa và thị trấn Núi Thành.

Từ ngày 06/6/2022 đến 04/8/2022, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND huyện Núi Thành do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 05 xã, thị trấn nêu trên. Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của cấp xã từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2022.

 

Quang cảnh các buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đại diện UBND các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Các thành viên Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ lưu trữ. Việc kiểm tra lần này nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho các cán bộ có phát sinh hồ sơ, tiến hành lập biên bản kiểm tra và ban hành thông báo kết luận gửi cho Đảng uỷ, UBND các địa phương để khắc phục. Đồng thời, yêu cầu các địa phương được kiểm tra khẩn trương khắc phục các sai sót và báo cáo kết quả khắc phục gửi về Đoàn thông qua Phòng Tư pháp để có cơ sở báo cáo UBND huyện và kiến nghị các vướng mắc, bất cập đến cấp có thẩm quyền./.

Tin liên quan