Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 19/4/2022; Công văn số 224-CV/ĐUK ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp vè tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, chiều ngày 05/8/2022 tại phòng họp Sở Tư pháp; Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã tiến hành phiên Đại hội chính thức. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Đào – Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở cùng 07 đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ Văn phòng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ XI (2020-2022) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII (2022-2025). Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Đào - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở đã đánh giá cao kết quả của Chi bộ Văn phòng trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, phát huy dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chi bộ bám sát Nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đồng chí đã chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Mỗi đảng viên cần phải rèn luyện, nghiêm túc nghiên cứu hệ thống văn bản của Đảng; luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình.

Đại hội đã giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu để tiến hành các thủ tục bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kết quả bầu cử, Đại hội đã tín nhiệm và bầu đồng chí Trương Thị Hạ là Bí thư; đồng chí Lương Thị Tường Vy là Phó Bí thư và biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ này. Với tinh thần làm việc trách nhiệm và dân chủ, Đại hội Chi bộ Văn phòng đã diễn ra thành công, tốt đẹp./.     

Tin liên quan