Sở Tư pháp tổ chức các lớp Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch, chứng thực năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 9128/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022; trong tháng 7, tháng 8/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức các lớp Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch, chứng thực cho hơn 450 đại biểu là lãnh đạo, công chức của Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các báo cáo viên của Sở Tư pháp

Theo sự ủy quyền của Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Thị Kim Phụng - Trưởng phòng Hành chính tư pháp đã chủ trì tổ chức, điều hành các lớp tập huấn; cùng các báo cáo viên khác của Phòng trực tiếp báo cáo, truyền tải một số chuyên đề hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch, chứng thực; những sai sót, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

Trên cơ sở một số tình huống trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi được báo cáo viên xây dựng, các đại biểu tham dự tập huấn đã tích cực trao đổi, phát biểu ý kiến, đưa ra quan điểm, hướng giải quyết; đồng thời nêu lên những khó khăn, thực trạng ở địa phương, qua đó đã được báo cáo viên giải đáp kịp thời, cụ thể.

Một số hình ảnh trao đổi ý kiến  tại các lớp tập huấn

Thông qua công tác tập huấn, đội ngũ công chức Phòng Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - hộ tịch xã được bồi dưỡng, cập nhật thêm các quy định pháp luật về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại đơn vị; góp phần nâng cao hơn nữa các kỹ năng, nghiệp vụ trong việc thực hiện công tác này trong thời gian tới./.

Tin liên quan