Phòng Tư pháp Đại Lộc tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 29/7/2022, Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 07 và Công chức Tư pháp hộ tịch 18 xã, thị trấn. Đồng chí Hồ Thanh Phương, Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Tống Thị Thu Vân, Phó Trưởng Phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các Kế hoạch tư pháp và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra. Đáng chú ý công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản luật mới đến với các bộ, hội viên và nhân dân. Việc triển khai thực hiện mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả” đã thực sự đem lại hiệu quả tích cực, trong 6 tháng đầu năm đã triển khai tuyên truyền nhiều hoạt động.Công tác góp ý, thẩm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực công tác hộ tịch, chứng thực đảm bảo theo đúng qui định, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia Công tác trả hồ sơ tại nhà được tiếp tục triển khai thực hiện ,công tác xử lý vi phạm hành chính, hòa giải cơ sở … được tiếp tục thực hiện theo quy định. Nhiệm vụ trong thời gian đến là tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại để lập kế hoạch triển khai thực hiện. 

Tại hội nghị, Công chức Tư pháp- Hột tịch các xã, thị trấn đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, đề xuất những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới; trao đổi những cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc nhất là công tác hộ tịch, chứng thực. Phòng Tư pháp cũng trao đổi, giải đáp các vướng mắc của các địa phương. Thông qua Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra.

Tin liên quan