Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Sở Tư pháp

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Sở Tư pháp

Tải Thông báo tại đây

Tin liên quan