Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng và kết quả hoạt động chuyên môn 06 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 04/01/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp về phướng hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và kết quả hoạt động chuyên môn 06 tháng đầu năm 2022, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, sáng ngày 27/7/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và kết quả hoạt động chuyên môn 06 tháng đầu năm 2022 với sự tham gia của toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Đồng chí Đặng Văn Đào – Bí thư Đảng ủy Sở – Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Sở – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trương Bốn – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Sở – Phó Giám đốc Sở thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và kết quả hoạt động chuyên môn 06 tháng đầu năm 2022, trong đó tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng nhất là công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng.

Các đồng chí tham dự Hội nghị cũng nêu ra nhiều ý kiến đóng góp, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để từ đó đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoạt động chuyên môn 06 tháng cuối năm 2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Đào – Bí thư Đảng ủy Sở – Giám đốc Sở đề nghị toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoạt động chuyên môn 06 tháng cuối năm 2022 mà Nghị quyết của Đảng ủy Sở, Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra./.

Tin liên quan