Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Ngày 20/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 02 Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ) năm 2022 với gần 280 đại biểu là cán bộ, công chức Phòng Tư pháp cấp huyện, Tư pháp – hộ tịch cấp xã trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực này trên địa bàn.

Lớp bồi dưỡng có Đồng chí Trương Thị Phượng – Phó Chánh Thanh tra Sở là báo cáo viên, trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ; hướng dẫn các kỹ năng chuyên sâu trong áp dụng pháp luật, thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và một số trường hợp cụ thể xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời đã trao đổi, giải đáp cụ thể các tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật. Ngoài ra, tại lớp bồi dưỡng các đại biểu còn được nghe đồng chí Trương Thị Phượng trao đổi một số kỹ năng và vướng mắc trong thực tế công tác xử lý vi phạm hành chính. 

Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tại Quảng Nam luôn được quan tâm, chú trọng, từ đó giúp bảo đảm cho công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng pháp luật, phát huy được hiệu quả./.

Tin liên quan