Huyện Núi Thành kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND huyện Núi Thành phê duyệt kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 và kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022; UBND huyện Núi Thành đã thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện làm Phó trưởng đoàn - Chủ trì. Từ ngày 06/6/2022 đến 08/6/2022, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác Tư pháp tại 03 xã: Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Thạnh. Nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hồ sơ lưu trữ từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến công tác Tư pháp.

Tại các buổi kiểm tra, lãnh đạo địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện công tác Tư pháp từ 01/01/2022 đến 30/6/2022. Qua báo cáo và kết quả kiểm tra hồ sơ thực tế, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tiến hành lập biên bản kiểm tra và ban hành thông báo kết luận gửi cho Đảng uỷ, UBND các địa phương để khắc phục. Đồng thời, yêu cầu các địa phương được kiểm tra khẩn trương khắc phục các sai sót và báo cáo kết quả khắc phục gửi về Đoàn kiểm tra thông qua Phòng Tư pháp huyện trong thời hạn 15 ngày.

Theo kế hoạch thì thời gian đến, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra công tác Tư pháp tại các xã, thị trấn còn lại./.

                                             Thúy Sương 

Tin liên quan