Phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 23/6/2022, Phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 và giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tham dự có đồng chí Văn Công Hạnh, Trưởng phòng Tư pháp - chủ trì Hội nghị cùng 16 đồng chí công chức tư pháp – hộ tịch của 14 xã, thị trấn.

Quảng cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, Phó Trưởng phòng thông qua Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Tư pháp, trong đó tập trung vào kết quả đạt được trên các lĩnh vực như: chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới; công tác VBQPPL công tác xử lý VPHC và theo dõi THPL; công tác Hộ tịch;công tác hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, đề xuất những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, cũng như trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của các địa phương nhất là công tác Hộ tịch, chứng thực hiện nay để giải đáp và hướng dẫn để công chức Tư pháp-Hộ tịch thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên và tìm ra hướng khắc phục tháo gỡ, để Ngành Tư pháp huyện tiếp tục hoàn thành  tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

                                                                                             

 

Tin liên quan