Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba, huyện Đông Giang

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-KTĐTMI ngày 06/4/2022 về tổ chức các hoạt động của Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I năm 2022, Kế hoạch số 29/KH-KTĐTMI ngày 26/5/2022 về thăm và tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba, huyện Đông Giang. Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Khối Thi đua các cơ quan Tham mưu I tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ba huyện Đông Giang.