Cục Bồi thường nhà nước – Bộ Tư pháp kiểm tra định kỳ công tác bồi thường nhà nước tại Sở Tư pháp Quảng Nam năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BTNN ngày 04/3/2022 và Công văn số 198/BTNN-NV1 ngày 30/5/2022 của Cục Bồi thường nhà nước – Bộ tư pháp, ngày 13/6/2022, Đoàn kiểm tra Cục Bồi thường nhà nước – Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra định kỳ công tác bồi thường nhà nước năm 2022 tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự buổi kiểm tra gồm: Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị sau: Văn phòng UBND tỉnh, Cục THADS, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, phòng chuyên môn và công chức được giao nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước tại Sở Tư pháp.

 

Tại buổi làm việc, ông Lê Thái Phương – Phó Cục Bồi thường nhà nước – Trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 và ông Vũ Thanh Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường đánh giá công tác bồi thường nhà nước tại Quảng Nam được Sở Tư pháp triển khai tương đối đầy đủ. Đoàn Kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của Sở Tư pháp trong những năm vừa qua và đề nghị Sở tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh, thường xuyên tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi công vụ nhằm chủ động phòng ngừa không để xảy ra vụ việc yêu cầu bồi thường tại địa phương. Đoàn kiểm tra và Sở đã có những trao đổi thẳng thắn, tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bồi thường nhà nước./.

Tin liên quan