Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Ngày 13/6/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2022 với hơn 70 đại biểu là cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bồi thường nhà nước tại Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn.

Lớp bồi dưỡng có Đồng chí Lê Thái Phương – Cục Phó Cục Bồi thường nhà nước – Bộ Tư pháp là báo cáo viên, trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành (gồm, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018, Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019; Thông tư số 09/2019/TTLT-BTP ngày 10/12/20190); hướng dẫn các kỹ năng chuyên sâu trong áp dụng pháp luật, thực thi pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nói chung và giải quyết vụ việc bồi thường nói riêng, đồng thời đã trao đổi, giải đáp cụ thể các tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật. Ngoài ra, tại lớp bồi dưỡng các đại biểu còn được nghe đồng chí Lê Thái Phương trao đổi một số kỹ năng và vướng mắc trong thực tế công tác bồi thường nhà nước. 

 

Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ bồi thường nhà nước tại Quảng Nam luôn được quan tâm, chú trọng, từ đó giúp bảo đảm cho công tác bồi thường nhà nước được thực hiện hiệu quả, đúng pháp luật: 

Thứ nhất, về phía cá nhân, tổ chức bị thiệt hại, quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước giúp cho người bị thiệt hại thực hiện có hiệu quả bảo đảm công tác bồi thường nhà nước được thực hiện có hiệu quả và đúng pháp luật quyền yêu cầu bồi thường của mình.

Thứ hai, về phía cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước giúp thúc đẩy hoạt động giải quyết bồi thường được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật. Qua đó, vừa bảo vệ quyền và lợi ích của người bị thiệt hại, đồng thời, vừa bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước.

Thứ ba, theo dõi và nắm bắt một cách thực chất tình hình bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường, đồng thời, nắm bắt cả những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện công tác bồi thường nhà nước để kịp thời có những biện pháp tháo gỡ, khắc phục./.

Tin liên quan