Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ -TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án " Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022"; Kế hoạch số 9128/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2022. Ngày 06/6/2022, Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hơn 145 đại biểu là công chức Phòng Tư pháp huyện và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trương Bốn - Phó Giám đốc Sở chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Quế, Trưởng phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật cùng các báo cáo viên Bộ Tư pháp đã truyền đạt, giới thiệu những kiến thức chung, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, đặt ra nhiều giả thiết, tình huống phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội để các học viên thảo luận, trao đổi, đề xuất hướng giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Hội nghị tập huấn chú trọng tương tác giữa báo cáo viên và học viên, cung cấp những nội dung mang tính ứng dụng cao, cụ thể và thiết thực, phù hợp với yêu cầu hoạt động hòa giải ở cơ sở. Từ đó, trang bị kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ công chức của Phòng Tư pháp huyện, Công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, phường, thị trấn nhằm phục vụ tốt hơn công tác tham mưu giúp UBND, Ủy ban MTTQVN cùng cấp triển khai có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.
Trên cơ sở tiếp thu những kiến thức pháp luật cơ bản và lý thuyết kỹ năng hòa giải ở cơ sở, đội ngũ công chức Phòng Tư pháp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các hòa giải viên ở địa phương giải quyết các vụ việc trên thực tế; từ đó tăng tỷ lệ hòa giải thành, giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Tin liên quan