UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND huyện Nông Sơn về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Sáng ngày 20/5/2022, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho hơn 60 đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Lãnh đạo UBND xã, Công an xã và công chức: Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng – Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự được nghe báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đồng chí Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh giới thiệu một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Dịp này, hội nghị cũng được nghe đồng chí Trương Thị Phượng – Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp giới thiệu Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ và hướng dẫn một số biểu mẫu sử dụng trong công tác xử lý vi phạm hành chính. 

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật nắm được những kiến thức cơ bản trong xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Qua đó, nâng cao chất lượng, kỹ năng giải quyết khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Hội nghị là dịp để các đại biểu trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực tiễn công tác, là dịp để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác xử lý và tham mưu xử lý VPHC của cán bộ, công chức, viên chức huyện và các xã./.

Tin liên quan