Điện Bàn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Sáng ngày 06/5/2022, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn tại Hội nghị.