Phòng Công chứng số 1

Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ - Quảng Nam Điện thoại: 0235

Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3851838

Phòng Công chứng số 1 Tỉnh Quảng Nam có trụ sở đóng tại số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ-UB ngày 31/01/1997 của UBND lâm thời tỉnh Quảng Nam trên cơ sở Phòng Công chứng Nhà nước số 2 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ( cũ ).

Là đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan trực tiếp giải quyết các yêu công chứng về hợp đồng, giao dịch có liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; các giao dich khác theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của tổ chức và công dân.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo quản lý về mọi mặt của UBND tỉnh; sự  hướng dẫn,  chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, sự quan tâm của Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở Tư pháp, tập thể cán bộ, viên chức của Phòng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc trên mọi lĩnh vực công tác được giao, khẳng định được vị trí, vị thế của Phòng  từ sự ghi nhận của các tổ chức, công dân trong quan hệ công tác, nên từ ngày thành lập cho đến nay, nhiều năm liền phòng luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh nhà.

1. Nguyễn Ngọc Duy

 

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ: Cử nhân luật, công chứng viên

Điện thoại:

+ Cơ quan: 0510.3851838

+ Di động: 0982.560567 - 0995673579 

 

Tin liên quan