Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam

Địa chi: 73- Phan Chu Trinh – Tam Kỳ, Quảng Nam Điện thoại: 0510

Địa chi: 73- Phan Chu Trinh – Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3811330

 

Thực hiện tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các hình thức trợ giúp pháp lý khác cho người được trợ giúp pháp lý theo các lĩnh vực trợ giúp pháp lý;

Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác quy định; chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;

- Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Chi nhánh; hướng dẫn hoạt động đối với Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác;

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh;

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và các cán bộ khác của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

1. Lê Văn Hương

image12931Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Trình độ: Cử nhân luật

Điện thoại:

+ Cơ quan: 0235.3811330

+ Di động: 0914.135304 

Tin liên quan