Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Gửi đến cơ quan:

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ: 62 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0235.3852388.

Email: tthcquangnam@gmail.com.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin liên quan