Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam:

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam:

Ông: Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp

Điện thoại cơ quan: 0235.3272287

Điện thoại di động: 0906510501

Tin liên quan