Danh sách các chi nhánh thuộc trung tâm TGPL Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Danh sách các chi nhánh thuộc trung tâm TGPL Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

STT

Tên Chi nhánh

Ngày thành lập

Địa chỉ

Điện thoại

01

Chi Nhánh TGPL số 01 

– huyện Phước Sơn

07/5/2008

Thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn

0235.6263.002

02

Chi Nhánh TGPL số 02 

– huyện Thăng Bình

07/5/2008

Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình

0964.033719

03

Chi Nhánh TGPL số 03 

– huyện Núi Thành

07/5/2008

Thị trấn Núi Thành, Núi Thành

0974.203.534

04

Chi Nhánh TGPL số 04 

– huyện Đông Giang

07/5/2008

Thị trấn Prao, Đông Giang

0393.626.819

05

Chi Nhánh TGPL số 05

 – huyện Bắc Trà My

07/5/2008

Thị trấn Trà My, Bắc Trà My

0979.573.108

06

Chi Nhánh TGPL số 07

– huyện Đại Lộc

08/01/2010

Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc

0914.959.666

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan