Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Hòa giải thương mại
2

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

Xem chi tiết >>
Giám định tư pháp
3

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Trọng tài thương mại
4

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Xem chi tiết >>
Trợ giúp pháp lý
5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

Xem chi tiết >>
Giám định tư pháp
6

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Xem chi tiết >>
Trợ giúp pháp lý
7

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp

Xem chi tiết >>
Giám định tư pháp
8

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Xem chi tiết >>
Luật sư
9

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Xem chi tiết >>
Bán đấu giá tài sản
10

Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

Xem chi tiết >>
Thừa phát lại
11

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
12

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
13

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Xem chi tiết >>
Trợ giúp pháp lý
14

Cấp lại Thẻ công chứng viên

Xem chi tiết >>
Công chứng
15

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
16

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Xem chi tiết >>
Tư vấn pháp luật
17

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

Xem chi tiết >>
Bán đấu giá tài sản
18

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

Xem chi tiết >>
Trọng tài thương mại
19

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác

Xem chi tiết >>
Hòa giải thương mại
20

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Xem chi tiết >>
Thừa phát lại