Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

Xem chi tiết >>
Nuôi con nuôi
2

Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Xem chi tiết >>
Trợ giúp pháp lý
3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Xem chi tiết >>
Luật sư
4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

Xem chi tiết >>
Luật sư
5

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Xem chi tiết >>
Bán đấu giá tài sản
6

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Xem chi tiết >>
Công chứng
7

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem chi tiết >>
Trọng tài thương mại
8

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Xem chi tiết >>
Luật sư
9

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Trọng tài thương mại
10

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Xem chi tiết >>
Công chứng
11

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

Xem chi tiết >>
Công chứng
12

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Xem chi tiết >>
Luật sư
13

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

Xem chi tiết >>
Tư vấn pháp luật
14

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Xem chi tiết >>
Công chứng
15

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Xem chi tiết >>
Công chứng
16

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Xem chi tiết >>
Quản tài viên
17

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Xem chi tiết >>
Quản tài viên
18

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Xem chi tiết >>
Hòa giải thương mại
19

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Hòa giải thương mại
20

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

Xem chi tiết >>
Giám định tư pháp