Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Xem chi tiết >>
Trợ giúp pháp lý
2

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
3

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
5

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
6

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
7

Thủ tục đăng ký khai tử

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
8

Xác nhận thông tin hộ tịch

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
9

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
10

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Xem chi tiết >>
Tư vấn pháp luật
11

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bồi thường nhà nước
12

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
13

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
14

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Xem chi tiết >>
Trợ giúp pháp lý
15

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Xem chi tiết >>
Lý lịch tư pháp
16

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

Xem chi tiết >>
Lý lịch tư pháp
17

Thủ tục đăng ký kết hôn

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
18

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
19

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Xem chi tiết >>
Lý lịch tư pháp
20

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Xem chi tiết >>
Hộ tịch