Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản địa phương
Ngày ban hành 02/11/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025