Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản địa phương
Ngày ban hành 05/09/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025