Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản địa phương
Ngày ban hành 22/08/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định về mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam