Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số ở các xã khu vực III, II đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023 - 2026
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản địa phương
Ngày ban hành 19/05/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, học sinh dân tộc thiểu số ở các xã khu vực III, II đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023 - 2026