Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản địa phương
Ngày ban hành 13/04/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam