Trích yếu Góp ý Dự thảo Nghị Quyết
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Văn bản địa phương
Ngày ban hành 04/11/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý Dự thảo Nghị Quyết