Trích yếu DUTHAOQUYETDINH
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Văn bản địa phương
Ngày ban hành 11/10/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu DUTHAOQUYETDINH