Trích yếu Góp Ý Dự Thảo Nghị Quyết
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản địa phương
Ngày ban hành 10/08/2022
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp Ý Dự Thảo Nghị Quyết