TIN MỚI
Dữ liệu đang được cập nhật...

Hoạt động của sở

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội, đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan tại huyện Phước Sơn huyện Phước Sơn năm 2024 07/06/2024 | 09:48 AM

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý điểm cho cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội, đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan tại huyện Phước Sơn huyện Phước Sơn năm 2024
Sáng ngày 7/6/2024 tại Nhà hàng Bé Châu Giang, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức TGPL điểm cho cán bộ thôn, bản, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ, nhóm, cán bộ chi hội, đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín và cá nhân có liên quan tại huyện Phước Sơn (gọi tắt là Hội nghị bồi dưỡng kiến thức TGPL cán bộ thôn ở cơ sở) bao gồm các xã Phước Kim, Phước Lộc.

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Phòng Tư pháp Tiên Phước kiểm tra chuyên đề công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại cơ sở 29/03/2024 | 08:14 AM

Phòng Tư pháp Tiên Phước kiểm tra chuyên đề công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại cơ sở
Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2024, trong 3 ngày (ngày 22, 26 và 27/3/2024, Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác đăng lý, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại UBND các xã: Tiên Sơn, Tiên An và Tiên Lập.

Nghiên cứu trao đổi

Bàn về khía cạnh pháp lý khi cơ quan hành chính NN cấp trên uỷ quyền cho UBND cấp dưới trực tiếp 13/05/2022 | 09:47 AM

Bàn về khía cạnh pháp lý khi cơ quan hành chính NN cấp trên uỷ quyền cho UBND cấp dưới trực tiếp
Trong thời gian vừa qua, trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), chúng tôi nhận thấy, thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), việc cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp dưới trực tiếp thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế - xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc uỷ quyền nêu trên cần lưu ý, quan tâm thêm một số vấn đề pháp lý sau đây:

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 26 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
STT Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng
1 12/07/2023 Hết thời gian xin ý kiến
2 05/07/2023 Hết thời gian xin ý kiến
3 05/07/2023 Hết thời gian xin ý kiến
4 19/05/2023 Hết thời gian xin ý kiến
5 13/04/2023 Hết thời gian xin ý kiến

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh Quảng Nam
  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội