TIN MỚI

Hoạt động của sở

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 29/08/2023 | 02:06 PM

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 07/8/2023 của Sở Tư pháp về tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023; giữa tháng 8/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị tập tuấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 cho hơn 170 cán bộ, công chức được giao tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính ở cấp huyện, cấp xã của 09 huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng (Tam Kỳ, Hội An, Quế Sơn, Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc). Ông Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị trực báo công tác tư pháp quý III và triển khai cung cấp 02 dịch vụ liên thông năm 2023 22/08/2023 | 09:05 AM

Phòng Tư pháp huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị trực báo công tác tư pháp quý III và triển khai cung cấp 02 dịch vụ liên thông năm 2023
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 18/08/2023, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị trực báo công tác Tư pháp quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Trang – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; các đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Nghiên cứu trao đổi

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công 27/06/2022 | 08:27 AM

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công
Ở Trung ương, Bộ Tư pháp đã “vào cuộc” hết sức quyết liệt thì ở địa phương, các Sở Tư pháp cũng đã chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại địa phương đạt nhiều kết quả rất tích cực.
Chuyển đổi số trong PBGDPL, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Chuyển đổi số trong PBGDPL, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

18/04/2023 | 09:23 AM
Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức diễn đàn “Chuyển đổi số trong ngành Tư pháp” trong đó có công tác PBGDPL. Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn về cơ hội, thách thức và những giải pháp cần thực hiện khi tiến hành chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021