TIN MỚI

Hoạt động của sở

Tập huấn về phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp xã và cá nhân có liên quan tại các địa phương có huyện nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023 28/09/2023 | 09:37 AM

Tập huấn về phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp xã và cá nhân có liên quan tại các địa phương có huyện nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023
Sáng ngày 28/9/2023, tại Hội trường Khách sạn Hùng Vương, Số 284-286 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn về phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho cán bộ cấp xã và cá nhân có liên quan tại các địa phương có huyện nghèo trên địa bàn bao gồm các huyện Nam Trà My, Phước Sơn.

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Huyện Phú Ninh kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn 26/09/2023 | 03:37 PM

Huyện Phú Ninh kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn
Thực hiện Kế hoạch Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh về thành lập Đoàn kiểm tra công tác Tư pháp năm 2023; phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, từ ngày 6/9 đến ngày 15/9 năm 2023, Đoàn kiểm tra công tác tư pháp của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp tại 7 xã gồm: Tam Lộc, Tam Dân, Tam Phước, Tam Thành, Tam Thái, Tam Đại, Tam Lãnh. Phạm vi kiểm tra gồm công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác chứng thực, hộ tịch, công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong 8 tháng đầu năm 2023.

Văn bản chính sách mới

Sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến. 06/09/2023 | 02:34 PM

Sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.
Ngày 03/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực từ 01/9/2023. Theo đó, Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến cụ thể như sau:

Nghiên cứu trao đổi

Hoạt động phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước hiện nay 23/05/2023 | 10:49 AM

Hoạt động phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước hiện nay
Đặt vấn đề Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước đã được Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN năm 2017) quy định tại chương VIII gồm: Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (công tác BTNN) của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh[1]; trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao[2] và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ[3]. Để quy định chi tiết và biện pháp thi hành, ngày 15 tháng 5 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 (Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). Bộ Tư pháp cũng đã ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư quy định về: một số biểu mẫu trong công tác BTNN, biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác BTNN và quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước[4].
Hưởng ứng và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Hưởng ứng và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

02/10/2023 | 02:49 PM
Nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC và người lao động trên địa bàn tỉnh tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đọan 2021-2030; các văn bản của chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cải thiện, duy trì các Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở, ban, ngành và địa phương, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 06/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4366/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 19 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
STT Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng
1 05/09/2023 Hết thời gian xin ý kiến
2 22/08/2023 Hết thời gian xin ý kiến
3 18/07/2023 Hết thời gian xin ý kiến
4 12/07/2023 Hết thời gian xin ý kiến
5 05/07/2023 Hết thời gian xin ý kiến

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021