TIN MỚI
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương

17/01/2022 | 01:57 PM
Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Nghị quyết này đưa ra các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Danh bạ điện thoại ngành

  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021