TIN MỚI
Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba, huyện Đông Giang

Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba, huyện Đông Giang

15/06/2022 | 04:20 PM
Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-KTĐTMI ngày 06/4/2022 về tổ chức các hoạt động của Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I năm 2022, Kế hoạch số 29/KH-KTĐTMI ngày 26/5/2022 về thăm và tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba, huyện Đông Giang. Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Khối Thi đua các cơ quan Tham mưu I tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ba huyện Đông Giang.
Sở Tư pháp Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan

Sở Tư pháp Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan

19/05/2022 | 02:55 PM
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh”, Sở Tư pháp Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-STP ngày 18/5/2022 về triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan nhằm mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công

27/06/2022 | 08:27 AM
Ở Trung ương, Bộ Tư pháp đã “vào cuộc” hết sức quyết liệt thì ở địa phương, các Sở Tư pháp cũng đã chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại địa phương đạt nhiều kết quả rất tích cực.
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

19/05/2022 | 02:00 PM
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021