TIN MỚI
Huyện Núi Thành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại 5 xã, thị trấn

Huyện Núi Thành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính tại 5 xã, thị trấn

10/08/2022 | 08:36 PM
Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện Núi Thành về kiểm tra công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành năm 2022; UBND huyện Núi Thành đã thành lập Đoàn và tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (đợt 01/2022) tại 5 xã, thị trấn: Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Thạnh, Tam Hòa và thị trấn Núi Thành.
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp

04/08/2022 | 10:20 AM
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Quy chế này Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công

27/06/2022 | 08:27 AM
Ở Trung ương, Bộ Tư pháp đã “vào cuộc” hết sức quyết liệt thì ở địa phương, các Sở Tư pháp cũng đã chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại địa phương đạt nhiều kết quả rất tích cực.
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

19/05/2022 | 02:00 PM
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021