TIN MỚI

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Huyện Hiệp Đức trao chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài 22/02/2024 | 02:08 PM

Huyện Hiệp Đức trao chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài
Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2024 được sự ủy quyền của UBND huyện Hiệp Đức, tại Phòng Tư pháp huyện Hiệp Đức đồng chí Lê Văn Ngọc -Trưởng phòng Tư pháp huyện chứng kiến việc ký vào sổ đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài cho bà Hồ Thị Đáy, trú tại xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam kết hôn cùng ông Tuan Thanh Nguyen, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại: 19 Chrome St Fl 1, Worcester, MA 01604, Hoa Kỳ.

Nghiên cứu trao đổi

Tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của Mạng xã hội 23/11/2023 | 08:20 AM

Tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của Mạng xã hội
Giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật trong trường học có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho các em học sinh, sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với tầm quan trọng đó, tại mỗi địa phương, việc bám sát đặc điểm, điều kiện từng vùng miền kết hợp đổi mới, nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và phù hợp với tâm lý, nhận thức của các em học sinh đang góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các em học sinh, sinh viên. Ngày 20/11/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1928/QĐ-TTg về Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, GDPL trong nhà trường”. Ngày 16/11/2010, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) trong nhà trường nhằm mục đích “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, GDPL trong nhà trường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người học” và nhiều văn bản pháp luật khác khi triển khai Luật PBGDPL năm 2012. Bài viết này, được đúc kết trên cơ sở quan điểm tác giả người làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL và giảng dạy.
Sở Tư pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023

Sở Tư pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023

04/10/2023 | 08:01 PM
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam. Sở Tư pháp triển khai toàn diện sáu nội dung của cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính trong năm 2023.

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 22 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh Quảng Nam
  • Hướng dẫn liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử
  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội