TIN MỚI

Hoạt động của sở

Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng huyện Thăng Bình 06/06/2023 | 10:26 AM

Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng huyện Thăng Bình
Thực hiện Thông tư liên tich số 10/2018/TTLT -BTP-BCA-BQP -BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoat động tố tụng và thực hiện Kế hoạch số 21/KH- HĐPH ngày 24/03/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong tố tụng tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng năm 2023. Sáng ngày 05/6/2023, tại phòng họp của TAND huyện Thăng Bình, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Nam kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 10 trên địa bàn huyện.

Hoạt động tư pháp cấp Huyện, Xã

Xã Bình Hải huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền và đăng ký hộ tịch lưu động 06/06/2023 | 07:59 AM

Xã Bình Hải huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền và đăng ký hộ tịch lưu động
Thực hiện Thông báo số 144/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình triển khai Đề án 06 tháng 4 năm 2023; Công văn số 1097/STP-HCTP ngày 05/05/2023; Công văn số 1262/STP-HCTP ngày 25/5/2023 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện đăng ký khai tử. Để công tác rà soát và giảm số lượng các trường hợp người đã chết nhưng chưa làm thủ tục đăng ký khai tử trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 860/UBND-TP ngày 09/05/2023 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đăng ký khai tử.

Nghiên cứu trao đổi

Hoạt động phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước hiện nay 23/05/2023 | 10:49 AM

Hoạt động phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước hiện nay
Đặt vấn đề Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước đã được Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN năm 2017) quy định tại chương VIII gồm: Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (công tác BTNN) của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh[1]; trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao[2] và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ[3]. Để quy định chi tiết và biện pháp thi hành, ngày 15 tháng 5 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN năm 2017 (Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). Bộ Tư pháp cũng đã ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư quy định về: một số biểu mẫu trong công tác BTNN, biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác BTNN và quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước[4].
Chuyển đổi số trong PBGDPL, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Chuyển đổi số trong PBGDPL, những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

18/04/2023 | 09:23 AM
Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức diễn đàn “Chuyển đổi số trong ngành Tư pháp” trong đó có công tác PBGDPL. Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn về cơ hội, thách thức và những giải pháp cần thực hiện khi tiến hành chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 13 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Phóng sự ngành Tư pháp năm 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021